raty przez internet leasing przez internet
 • Przechowalnia 0
 • Szybki kontakt
    Zadzwoń i zapytaj o cenę !

      kom:
  603-80-10-33

    e-mail: biuro@dronado.pl

   Najlepsze ceny na rynku 
     Miła i przyjemna obsługa !


   iRaty/iLeasing
   i-Raty - raty online
   i-Leasing - leasing online
   Nasz Blog
   Znalezione obrazy dla zapytania our blog
   Znajdziesz nas:


    

   Katalog firm

   Oświadczenia i odpowiedzialność stron

   OŚWIADCZENIA STRON

   1. Kupujący oświadcza, iż:

   a) przed złożeniem zlecenia zapoznaje się każdorazowo z Produktem, Produkt ten jest zgodny z Umową i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń, w szczególności Kupujący oświadcza, iż nie stwierdza wad fizycznych w Produkcie.

   b) złożenie przez niego zamówienia na stronie www.dronado.pl lub poprzez aukcję Allegro jest równoznaczne ze zgodą na zrealizowanie go i wystawienie na tą kwotę faktury VAT i zobowiązaniem do jej zapłaty w ustalonym terminie

   1. Sprzedający oświadcza, iż do każdego Bezzałogowego Statku Powietrznego dołączy:

   a) pełną Instrukcję Obsługi,

   b) Kartę Bezpieczeństwa, obejmującą Warunki Bezpiecznego Użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego.

    

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO

   1. Kupujący oświadcza, iż jest świadom, tego że:

   a) będący przedmiotem niniejszej umowy Bezzałogowy Statek Powietrzny jest produktem niebezpiecznym.

   b)  Operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca wystarczające umiejętności oraz wiedzę z zakresu pilotażu modeli zdalnie sterowanych.

   c) odpowiedzialność prawna, finansowa lub karna za wyrządzone przez Bezzałogowy Statek Powietrzny szkody w mieniu lub zdrowiu oraz za następstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami powietrznymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi zawsze spoczywa na operatorze (lub jego opiekunach prawnych) bezzałogowego statku powietrznego, a Sprzedawca jest w tym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności zwolniony,

   d)  loty Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS),

   e)  istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych cięższych niż 25 kg

   f)  operator statku powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze. Naruszenie tego wymogu stanowi czyn zabroniony, którego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, zgodnie z art., 211 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo lotnicze,

   g)  nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego, w szczególności wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (FPV) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (A,B,C,D,E,F w tym w rejonach TMA i CTR lotnisk kontrolowanych) poza wyznaczonymi do tego celu strefami (art. 126 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze) , może spowodować podjęcie kroków prawnych zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

   2. Kupujący oświadcza nadto, że został poinstruowany o zasadach bezpiecznej obsługi, obowiązujących przepisach oraz jest świadom obowiązków oraz odpowiedzialności spoczywających na operatorze Bezzałogowego Statku Powietrznego.

   3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt bądź wyrządzone w Produkcie wynikających z użytkowania Produktu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi, Kartą Bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami prawa bądź zasadami bezpieczeństwa w ruchu, a także wynikające z winy lub niedbalstwa operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego.

   4. Strony zgodnie ustalają, iż wyłączają stosowanie art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.

   GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

   1. Kupujący może reklamować Produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Producenta Gwarancji.

   2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawień, o których mowa w ustępie 1 Kupujący może dokonać reklamacji u Sprzedającego, który jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację Producentowi jako wystawcy gwarancji.

   3. Kupujący odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego w ramach wykonania uprawnień wynikających z Gwarancji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego.

   4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Kupujący może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu Sprzedającego (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

   ...jest pusty

   Model Speed Racer 4 RTR DF Models
   Netto: 330,88 zł
   Brutto: 406,98 zł
   Gokart BERG Buddy John Deere
   Netto: 956,80 zł
   Brutto: 1 176,87 zł
   Model RC Hobbytech BX8 Typ SL 4WD
   Netto: 745,51 zł
   Brutto: 916,98 zł
   Gokart Buddy BMW Street Racer
   Netto: 1 133,22 zł
   Brutto: 1 393,86 zł
   Hulajnoga elektryczna Koowheel E3 dla dziecka
   Netto: 318,08 zł
   Brutto: 391,24 zł
   Gokart Duo Chopper BF
   Netto: 2 354,20 zł
   Brutto: 2 895,67 zł
   Dronado
   Reklama   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.