raty przez internet leasing przez internet
 • Przechowalnia 0
 • Szybki kontakt
    Zadzwoń i zapytaj o cenę !

      kom:
  603-80-10-33

    e-mail: biuro@dronado.pl

   Najlepsze ceny na rynku 
     Miła i przyjemna obsługa !


   iRaty/iLeasing

   i-Leasing - leasing online
   Fotopułapka
   Fotopułapka to mała kamera cyfrowa, która służy do monitorowania np magazynu, składu drewna czy parku maszynowego. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność ochrony mienia.

   Obudowa kamery jest najczęściej w kolorze moro, pozwala na dokładne wtopienie się w naturalne środowisko, dzięki czemu jest niezauważalna.
   Obserwację w nocy zapewnia lampa podczerwieni, która jest niewidoczna dla oka ludzkiego. Elektronika urządzenia umożliwia konfigurację kamery, np jej czasu pracy, zapis materiału filmowego i zdjęciowego. Niektóre modele mają możliwość wysyłania email i mms ze zdjęciami natychmiast po zarejestrowaniu wydarzenia.

   Fotopułapka
    znajduje zastosowanie w monitoringu dzikich wysypisk, stosów drewna a także posesji. Zapewnia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć zwierzyny.

   Wszystkie dostępne modele znajdują się pod zakładką Fotopułapki.
   Znajdziesz nas:      

   Oświadczenia i odpowiedzialność stron

   OŚWIADCZENIA STRON

   1. Kupujący oświadcza, iż:

   a) przed złożeniem zlecenia zapoznaje się każdorazowo z Produktem, Produkt ten jest zgodny z Umową i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń, w szczególności Kupujący oświadcza, iż nie stwierdza wad fizycznych w Produkcie.

   b) złożenie przez niego zamówienia na stronie www.dronado.pl lub poprzez aukcję Allegro jest równoznaczne ze zgodą na zrealizowanie go i wystawienie na tą kwotę faktury VAT i zobowiązaniem do jej zapłaty w ustalonym terminie

   1. Sprzedający oświadcza, iż do każdego Bezzałogowego Statku Powietrznego dołączy:

   a) pełną Instrukcję Obsługi,

   b) Kartę Bezpieczeństwa, obejmującą Warunki Bezpiecznego Użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego.

    

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO

   1. Kupujący oświadcza, iż jest świadom, tego że:

   a) będący przedmiotem niniejszej umowy Bezzałogowy Statek Powietrzny jest produktem niebezpiecznym.

   b)  Operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca wystarczające umiejętności oraz wiedzę z zakresu pilotażu modeli zdalnie sterowanych.

   c) odpowiedzialność prawna, finansowa lub karna za wyrządzone przez Bezzałogowy Statek Powietrzny szkody w mieniu lub zdrowiu oraz za następstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami powietrznymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi zawsze spoczywa na operatorze (lub jego opiekunach prawnych) bezzałogowego statku powietrznego, a Sprzedawca jest w tym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności zwolniony,

   d)  loty Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS),

   e)  istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych cięższych niż 25 kg

   f)  operator statku powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze. Naruszenie tego wymogu stanowi czyn zabroniony, którego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, zgodnie z art., 211 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo lotnicze,

   g)  nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego, w szczególności wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (FPV) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (A,B,C,D,E,F w tym w rejonach TMA i CTR lotnisk kontrolowanych) poza wyznaczonymi do tego celu strefami (art. 126 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze) , może spowodować podjęcie kroków prawnych zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

   2. Kupujący oświadcza nadto, że został poinstruowany o zasadach bezpiecznej obsługi, obowiązujących przepisach oraz jest świadom obowiązków oraz odpowiedzialności spoczywających na operatorze Bezzałogowego Statku Powietrznego.

   3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt bądź wyrządzone w Produkcie wynikających z użytkowania Produktu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi, Kartą Bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami prawa bądź zasadami bezpieczeństwa w ruchu, a także wynikające z winy lub niedbalstwa operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego.

   4. Strony zgodnie ustalają, iż wyłączają stosowanie art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.

   GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

   1. Kupujący może reklamować Produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Producenta Gwarancji.

   2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawień, o których mowa w ustępie 1 Kupujący może dokonać reklamacji u Sprzedającego, który jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację Producentowi jako wystawcy gwarancji.

   3. Kupujący odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego w ramach wykonania uprawnień wynikających z Gwarancji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego.

   4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Kupujący może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu Sprzedającego (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

   ...jest pusty

   Gokart Berg Buzzy Police
   Netto: 663,86 zł
   Brutto: 816,55 zł
   Gokart Berg Buddy - BMW Street Racer
   Netto: 1 437,71 zł
   Brutto: 1 768,38 zł
   Gokart Berg Buddy Blue
   Netto: 1 150,92 zł
   Brutto: 1 415,64 zł
   Gokart BERG Buddy John Deere
   Netto: 1 313,63 zł
   Brutto: 1 615,76 zł
   COVID-19


   Gokart Berg
   Gokart Berg to niezawodny i doskonale zaprojektowany produkt holenderskiej firmy Berg.

   Produkt ten cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów zarówno tych najmłodszych jak i dorosłych.
   Berg produkuje całą gamę modeli dostosowanych do różnych warunków terenowych. Gokart jest pojazdem na pedały ale w ofercie firmy Berg są też modele hybrydowe z napędem elektrycznym.

   Firma zadbała również o relaks dla całej rodziny projektując model dla rodziców oraz dwójki dzieci.

   Gokart Berg to produkt o wysokiej jakości, mocny i niezawodnych w każdych warunkach. 

   Zachęcamy więc do otwarcia zakładki Gokart Berg w celu zapoznania się z pełną ofertą.

   Współpracujemy:
   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.